اخبار برگزیده

عنوان نیافتم...

برای نوشته ام عنوان مناسب پیدا نکردم.دلیلش بماند...

محبوبم مرور خاطرات با تو بودنم چنان وجدی تو دلم میاندازه که حسرت لحظات نابش همچون داغی بر دلم آتشی برپا میکنه...

و سوال ذهنم ،چرا این روزهایت بدون او سپری شد و میشه؟چرا برای او نبودی و نموندی؟

پ.ن: پای حرف زدن ک بیاد همه ملائیم...موندم پای عمل لنگانیم...من ازت معذرت میخوام که اونجور ک قول دادم نبودم و نیستم...خودت میدونی ک تموم وجودم در کنار تو آرامش میگیره و تو نباشی من هیچم.پس لطفا این مدتو ب حسابم ک میاری یکم ته دلمم نگاه کن...عاشق بودن لافه.میدونم ک تو منو بیشتر از خودم میخوای و دوست داشتنمون اصلا مثل هم نیست.بابت نق زدن ها و گاهی فراموش هام بازم ازت عذرمیخوام...و همچنان خدای بزرگ من باش و بمون...میدونم ک هستی و میمونی...دوستت دارم.امروز قول میدم یه قولی ک بین خودمون باید باشه...من گاهی ته دل خودمم نمیدونم چیه ..میگم اما نمیدونم واقعنی اونجور بود یا نه...اما قوله قول...

 


عنوان نیافتم...

عنوان نیافتم...

عنوان نیافتم...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها